Beställning

Om Ni är intresserad av att anlita Professionell Översättning sänd då den aktuella texten i sin helhet till julija.ros@gmail.com för utvärdering.

   Har Ni några specifika krav på översättningens slutliga utformning och design är Ni välkomna att skicka dem också. Detta för att Vi ska kunna leverera en översättning som motsvarar Era önskemål utan extra dröjesmål.

  Direkt efter att den första delbetalningen har nått företagets bankkonto kommer arbetet med översättningen att inledas och vi garanterar leverans till kund inom avtalad tidsperiod.

  När översättningen har levererats ska återstående 50 % av kostnaden för översättningen betalas inom 5 dagar.

  Avtalet är därefter fullgjort från båda parter.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)